• Home
  • /Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

Oferujemy szkolenia BHP:

– SZKOLENIA BHP WSTĘPNE PRACOWNIKÓW NOWO PRZYJMOWANYCH DO PRACY

– SZKOLENIA BHP OKRESOWE

Firma BHP Partner Grupa Bessert organizuje szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników wszystkich grup zawodowych. Szkolenia BHP odbywają się zarówno w naszym biurze jak i wyjazdowo na miejscu u Klienta.

Szkolenia BHP są dopasowane do potrzeb i życzeń Klienta.

Szkolenia BHP przeprowadzamy również w języku angielskim. Szkolenia BHP w języku angielskim obejmują zarówno szkolenia wstępne jak i szkolenia okresowe.

SZKOLENIA W ZAKRESIE BHP (wstępne i okresowe).

Podstawa prawna: Kodeks Pracy

Art. 237³ § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

§ 3. Szkolenia, o których mowa w § 2, odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

images
SLAWEKB_1_x140
zadzwon